INSTRUMEN KAJIAN

Tinggalkan komen

Jun 8, 2012 oleh ustazkenali

Definisi: Secara umumnya instrumen kajian ialah apa-apa alat, atau cara atau apa-apa kaedah untuk memperolehi dan mengumpul data kajian.

Bagaimana membina instrumen kajian ?

1. Reka / citpa sendiri oleh pengkaji ( berdasarkan soalan-soalan kajian )

2. Ubahsuai daripada instrumen kajian pengakaji terdahulu.

3. Menggunakan instrumen standard yang sedia ada.

Instruman Kajian Kuantitatif

1. Borang soal-selidik (BSS)

2. Pelbagai Jenis Ujian

3. Senarai semak

TUJUAN KAJIAN & REKA BENTUK KAJIAN KUANTITATIF

1. Mencipta persepsi, pendapat atau trend masyarakat terhadap sesuatu isu.

Contoh: Persepsi pelajar Tingkatan 6 terhadap kepentingan kajian…. ( Reka bentuk kajian Jenis Tinjauan ( Survey )

2. Mengkaji keberkesanan rawatan.

Contoh: Keberkesenan kaedah pembelajaran koperatif ( Reka bentuk kajian jenis Eksprimen)

Nota : Persampelan rawak

3. Mengakaji keberkesan rawatan.

Contoh: Keberkesenan kaedah pembelajaran koperatif ( Reka bentuk kajian jenis Kuasi-Eksperimen )

Nota: Persampelan tidak rawak

4. Mengkaji hubungan antara pembolehubah ( Reka bentuk kajian jenis Korelasi )

Contoh: Hubungan antara kemahiran berfikir dengan pencapaian ….

REKA BENTUK EKSPERIMEN

Ciri-ciri utama:

1. Peserta-peserta dipilih dan diagihkan secara rawak kepada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.

2. Sesuatu intervensi diaplikasikan kepada satu atau lebih kumpulan.

3. Akibat  (outcomes ) diukur pada akhir eksperimen- boleh menentukan sebab dan akibat dalam kajian.

4. Prosedur direkabentuk supaya menangani ancaman terhadap kesahan.

5. Statistik digunakan untuk membuat perbandingan

CONTOH 1

Tajuk Kajian: Gaya belajar dalam kalangan pelajar pa-u di SMK Ukhuwah Kota Bharu, Kelantan.

Oleh Muhamad Nor bin Muhamad et.al.

Latar Belakang Kajian

1. Pencapaian akademik  adalah penting untuk hala tuju dan masa depan pelajar

2. Ramai pelajar tidak tahu memilih gaya belajar yang sesuai dengan diri mereka dan suka mengamalkan gaya pembelajaran pada saat-saat sebelum peperiksaan bermula.

3. Kajian berbentuk tinjauan yang dijalankan ini adalah untuk mengkaji gaya pembelajaran yang diamalkan oleh pelajar-pelajar Tingkatan 6 Atas SMK Ukhuwah, Kota Bharu dan hubungannya dengan pencapaian akademik berdasarkan empat model/gaya pembelajaran yang diasaskan oleh  Honey and Mumford  ( 1992 ) iaitu:-

a) Teoris

b) Pragmatis

c) Aktivis dan

d) Reflektor.

4. Kajian ini menggunakan soal selidik berskala 4 mata sebagai instrumen kajian.

About these ads

Tinggalkan Jawapan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Tukar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Tukar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Tukar )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Tukar )

Connecting to %s

Jun 2012
I S R K J S A
« Mei   Jul »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Blog Stats

  • 341,198 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 49 other followers

Kategori

Top Rated

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 49 other followers

%d bloggers like this: