Tunggu Lagi: Ulangkaji dengan 76 soalan Bab 3 (Ideologi, Wawasan, Dasar )

Tinggalkan komen

April 24, 2013 oleh ustazkenali

Latihan Struktur  Pengajian Am Penggal 2

Bab 2 : Petunjuk  Negara Maju dan Sejahtera

1. Apakah yang dimaksudkan dengan negara maju dan sejahtera?

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 4 markah )

2. Apakah yang anda faham dengan Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM) ?

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 2 markah )

3. Senaraikan 11 komponen IKHM.

a.                                                                                        b.

c.                                                                                       d.

e.                                                                                       f.

g.                                                                                       d.

4. Berikan definisi Keluaran Dalam Negara Kasar.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 3 markah )

5. Apakah aspek-aspek utama dalam Program Transformasi  Ekonomi ( ETP )

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 4 markah )

6.  Bagaimanakah kemajuan sesebuah negara diukur  dengan menggunakan petunjuk KDNK?

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 4 markah ).

7.  Berikan  dua objektif Program Transformasi Kerajaan ( GTP ) yang diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 4 markah )

8. Nyatakan dua kepentingan pelaburan asing di Malaysia.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— (  2 markah )

9. Apakah tujuan penggunaan Human Development Index atau Indeks Pembangunan Insan?

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————( 3 markah )

10. Apakah aspek-aspek sosial dan budaya yang dipentingkan dalam usaha menjadi sebuah Negara maju?

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 4 markah )

11. Senaraikan  lapan perinsip  yang digariskan oleh kerajaan Malaysia untuk mengharmonikan matlamat pembangunan ekonomi dengan kepentingan alam sekitar.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 8 markah )

12. Apakah yang anda faham dengan cabaran keenam Wawasan 2020 ?

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 4 markah )

13.  Nyatakan  3 tujuan Penyata Razak diperkenalkan pada tahun 1956.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 6 markah )

14.  Beri 3 punca berlakunya rusuhan kaum pada 13 Mei 1969.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 6 markah

15. Berikan langkah yang perlu diambil oleh Negara Malaysia untuk menjadi sebuah Negara sejahtera.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 4 markah )

Bab 3 : Ideologi, Wawasan, dan Dasar Pembangunan Negara

16.  Apakah cita-cita yang ingin dizahirkan kepada rakyat Malaysia melalui rukun negara?

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————   ( 2 markah )

17.  Nyatakan tugas pelaksanaan Majlis Gerakan Negara.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–  ( 3 markah )

18. Jelaskan maksud, “ memelihara satu cara hidup yang demokratik.”

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 3 markah )

19. Nyatakan lima prinsip yang  terkandung dalam Rukun Negara.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 5 markah )

20.  Jelaskan maksud, “ kesetiaan kepada raja dan negara.”

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————   ( 2 markah )

21. Berikan 3 objektif Wawasan 2020

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 6 markah )

22. Lengkapkan 9 cabaran utama Wawasan 2020.

1. Cabaran mewujudkan Negara Malaysia yang bersatu

2.

3. Cabaran mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik.

4.

5.

6.

7. Cabaran mewujudkan masyarakat penyanyang

8.

9. Cabaran mewujudkan masyarakat makmur                                                            ( 6 markah )

23. Jelaskan maksud, “ cabaran memastikan masyarakat yang adil  dalam bidang ekonomi.”

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 3 markah )

24.  Nyatakan dua objektif  Rancangan Malaya Pertama.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 2 markah )

25.  Rancangan Malaysia Pertama merupakan rancangan pembangunan yang meliputi Semenanjung Tanah Melayu, Sabah, dan Serawak untuk mencapai  2 objektif utama:

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 2 markah )

26. Dasar  Ekonomi Baru  (1971 – 1990 ) atau Rangka Rancangan Jangka Panjang Pertama (RRJP1) mempunyai 3 objektif utama:

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 3 markah )

27.  Dasar Pembangunan Nasional digubal oleh Majlis Perundingan Ekonomi Negara Pertama (MPEN-1)

Untuk mencapai  7  objektif utama. Tuliskan 7 objektif  tersebut.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 6 markah )

28. Nyatakan 2 strategi MPEN-1.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 2 markah )

29. Dasar Wawasan Negara atau Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga  (2001 – 2010 digubal oleh MPEN II mempunyai 5 strategi untuk mencapai objektif. Senaraikan 5 strategi tersebut.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— (6 markah )

30. Terdapat tiga tahap Dasar Pertanian Negara iaitu:

a.                                                                                  ( 1984 – 1991 )

b. Dasar Pertanian Negara Kedua  ( 1992 – 1997 )

c.                                                          ( 1998 – 2010 )                                               ( 4 markah )

31. Senaraikan 3 objektif utama Dasar Pertanian Negara Ketiga.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  ( 6 markah )

34. Apakah strategi yang digunakan dalam Dasar Pertanian Negara Ketiga?

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————   ( 2 markah )

35. Pelan Induk Perindustrian Negara merancakkan  pertumbuhan Industri Kecil dan Sederhana

( IKS ), Industri Berat dan Industri Berteknologi Tinggi melalui objektif

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–  ( 6 markah )

36. Pelan Induk Perindustrian ke-3 atau IMP-3 ( 2006 – 2020 ) mempunyai  6 objektif utama. Senaraikan 3 daripada objektif pelan induk ini.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  ( 3 markah )

37. Strategi bersepadu yang digunakan dalam Pelan Perindustrian Ke-3 bertujuan untuk

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 4 markah )

38. Apakah rasionalnya negara (kita ) Malaysia memulakan industri berteknologi  tinggi, multimedia, dan telekomunikasi pada tahun 1990-an?

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 3 markah )

39. Beri makna penuh bagi singkatan akronim berikut.

a. HICOM :

b. PROTON:

c. MODENAS:

d. DEB:                                                                                                                                                         ( 2 markah )

40. Nyatakan dua strategi Dasar  Wawasan Negara

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 4 markah )

41. Nyatakan tiga kepentingan Dasar Automotif Negara.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 3 markah )

42. Jelaskan pelbagai bantuan dan insentif  yang ditawarkan oleh kerajaan dalam Dasar Automotif Negara.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–       ( 3 markah )

44. Nyatakan tiga sumbangan penting projek usahasama industry automobile Negara dengan pengeluar-pengeluar kereta asing seperti Lotus, Volkswagen, Volvo, Hyundai dan seumpamanya.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 3 markah )

45. Jelaskan tiga objektif utama kajian semula dasar Automotif Negara.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 3 markah )

46. Apakah faktor-faktor  yang boleh merangsang sector automotif Negara?

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 2 markah )

47.  Nyatakan tiga wajaran mengapa Dasar Penswastaan diperkenalkan oleh kerajaan.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 3 Markah )

48. Senaraikan 3 buah perbadan yang telah diswatakan.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( markah )

49. Apakah objektif yang ingin dicapai melalui Dasar Persyarikatan Malaysia?

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 3markah )

50. Kemukakan 2 strategi yang digunakan untuk menjayakan Dasar Persyarikatan Malaysia?

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  ( 4 markah )

51. Beri 4 ciri Sogoshosha yang diamalkan di Malaysia.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 4 markah )

52. Huraikan 2 strategi digunakan dalam Sogoshosha untuk menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 4 markah )

53. Dasar-dasar baru yang digubal untuk meningkatkan daya pengeluaran Negara termasuklah:-

1.

2.

3.                                                                                                                                                            ( 3 markah )

53. Pada tahun 1980-an Negara kita dan dunia dilanda kemelesetan ekonomi dan untuk mengatasinya kerajaan Malaysia telah memperkenalkan Dasar Pengurangan Beban Perbelanjaan Awam yang mempunyai beberapa objektif.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 3 markah )

54. Kempen, “Belilah Barang Buatan Malaysia” yang dilancarkan pada tahun 1985 bertujuan untuk mencapai 3 objektif utama.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( markah )

55. Dasar Telekomunikasi Negara yang dilancarkan pada 17 Mei 1994 ( 1994 -2020 ) menekankan 3 objektif utama.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 3 markah )

56. Sebutkan 3 strategi yang telah digunakan untuk memajukan Koridor Raya Multimedia.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 3markah )

57. Pelan Induk Ekonomi Berasaskan Pengetahuan telah menetapkan beberapa garis panduan yang patut diikuti. Tulis 3 ketetapan tersebut.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 3 markah )

58. Dasar Urbanisasi Negara mempunyai beberapa objektif. Sebutkan 3 objektif DUN.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 3 markah )

59. Apakah strategi yang digunakan dalam Dasar Urbanisasi Negara ( DUN)?

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 2 markah )

60. Dasar Perbandaran Negara berasaskan kepada falsafah Bandar yang selamat. Sebutkan cirri-ciri bandar selamat.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 3 markah )

61. Nyatakan 3 objektif bandar selamat.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 3 markah )

62. Dasar Sains dan Teknologi Negara 1 menggalakkan penciptaan saintifik dan memperbaiki infrastruktur dalam bidang sains, pendidikan dan bidang-bidang berkaitan dengan 2 objektif utama. Nyatakan.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ( 4 markah )

63. Dasar Sains dan Teknologi Nasional ke-2 ( 2006 -2020 ) dilancarkan dengan beberapa objektif utama.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 3 markah )

64. Apakah strategi yang digunakan untuk mencapai status Negara maju menjelang tahun 2020?

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-  ( 4 markah )

65.Jelaskan maksud dan kepentingan

(a) W ilayah Pembangunan Ekonomi Malaysia ( Wilayah Iskandar )

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 2 markah )

(b) Wilayah Ekonomi Koridor Utara ( NCER )

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————( 4 markah )

(c) Wilayah Ekonomi Pantai Timur

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 4 markah )

(d) Koridor Tenaga Diperbaharui Serawak ( Score )

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 2 markah )

66. Model Ekonomi Baru (MEB) disepadukan dalam RMK 11 ( 2016 -2020 ) untuk mengubah negara Malaysia menjadi negara sejahtera dengan 3 perinsip utama:

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–(3 markah )

67. Jelaskan matlamat Model Ekonomi Baru.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 4 markah )

68. Nyatakan 3 daripada 8 Inisiatif Pembaharuan Strategik dalam Program Tranformasi Ekonomi.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 3 markah )

69. Apakah usaha-usaha yang diberi perhatian utama dalam Aktiviti Utama Bidang  Ekonomi Nasional ( NKEA)?

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————  ( 4 markah )

70. Nyatakan 2 projek yang terlibat dalam Bidang  Ekonomi Utama Negara.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————- ( 4 markah )

72. Apakah yang dimaksudkan dengan NKEA Pendidikan?

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 3markah )

75.  Apakah tujuan kerajaan memperkenalkan Program Transformasi Kerajaan pada tahun 1991?

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————– ( 3 markah )

76. Apakah aspek penting yang diutamakan dalam Fasa 2 (2012 -2015 )?

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ( 4 markah )

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

April 2013
I S R K J S A
« Mac   Mei »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Blog Stats

  • 872,310 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 61 other followers

Kategori

Top Rated

%d bloggers like this: