Tinggalkan komen

Oktober 29, 2015 oleh ustazkenali

DASAR LUAR MALAYSIA

 1. Dalam menentukan pelaksanaan dasar luar Malaysia beberapa faktor diambilkira iaitu?

I    Sistem demokrasi berparlimen

II   Agama Islam sebagai agama rasmi

III  Keanggotaan Malaysia dalam PBB

IV  Kedudukan Malaysia di Asia Tenggara

A  I dan II

B  I dan IV

C  II dan III

D  III dan IV

 1. Objektif utama dasar luar Malaysia ialah

A  Mencari pengaruh dan mewujudkan hubungan diplomatik

B  Mendapatkan bantuan serta kerjasama dalam bidang sains dan teknologi

 C Menjalin hubungan erat, kerjasama ekonomi dan kebudayaan dengan negara

     lain

D Mengukuhkan ketahanan Negara serta mendapat kerjasama bagi memastikan

keselamatan negara

 1. Perkara berikut boleh mempengaruhi dalam menentukan dasar luar negara

I    Pandangan pemimpin

II   Bekas tanah jajahan British

III  Fahaman politik negara jiran

IV  Kerjasama dengan kuasa-kuasa

I dan II

B  I dan IV

C  II dan III

D  III dan IV

 1. Dasar luar Malaysia dalam tempoh 50-60 an adalah

A  Pergantungan dalam bantuan teknikal dari Barat

B  Mengeratkan hubungan dengan negara-negara Islam

C  Mengadakan kerjasama ekonomi dengan negara-negara selatan

D  Memberi keutamaan kepada hubungan baik dengan negara Asia Tenggara

 1. Dasar Pro Islam
 2. Dasar Pro-Barat

III.    Dasar Berkecuali

IV     Dasar Anti Aparticed

Dasar di atas merupakan dasar luar Malaysia.  Susunkan mengikut perkembangannya dari segi kronologi.

A  IV, I, III, II

B  II, IV, III, I

C  I, II, III, IV

D  I, III, II, IV

 1. Yang manakahantaraberikutbenartentangdasarluar Malaysia?

I    Malaysia menentang Israel dalam isu Palestin

II   Malaysia menyokong langkah ketenteraan ke atas Kemboja

III  Malaysia mengamalkan dasar berkecuali dalam Perang Teluk

IV  Malaysia mengadakan hubungan dengan negara luar berdasarkan ideologi mereka

A  I dan II

B  I dan IV

C  II dan III

D  III dan IV

Ø  Malaysia mempunyai sempadan laut yang strategik – Lautan Hindi dan Lautan Pasifik

Ø  Malaysia merupakan sebuah pulau yang terlindung daripada angin monsun barat daya atau timur laut

Penyataan di atas merujuk

 1. Sejarah
 2. Kepimpinan
 3. Penduduk dan saiz negara
 4. Geopolitik dan geostrategik
FAKTOR DALAMAN
Sejarah

Antara berikut yang manakah berkaitan sejarah di atas?

I    Malaysia mengamalkan sikap antikomunis

II   Malaysia mengamalkan sistem demokrasi

III  Malaysia mengalami pengalaman pahit apabila dijajah

IV  Malaysia mempunyai sempadan laut yang strategik

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan IV
 4. III dan IV
Ø Menggalakkan pelabur untuk melabur dalam negara

Ø Mengadakan perdagangan bebas dan pasaran negara

Penyataan di atas merujuk

 1. Faktor negara
 2. Faktor luaran
 3. Faktor dalaman
 4. Faktor antarabangsa
 1. Antara berikut yang manakah benar tentang faktor penduduk dan saiz negara?
 2. Mengadakan hubungan dengan negara Islam

II   Mengurangkan keupayaan pertahanan negara

III  Memastikan ekonomi negara mendapat keuntungan ekonomi

IV  Mengadakan hubungan persahabatan dengan semua negara

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV
 1. Faktor penentu dasar luar Malaysia ialah
 1. Geostrategik

II   Kepimpinan negara

III  Kedudukan ekonomi

IV  Fahaman politik negara

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV
 1. Dasar luar yang diamalkan oleh Malaysia ialah
 1. Memperjuangkan hak negara-negara Selatan

II   Penyelesaian konflik harus melalui rundingan

III  Mengadakan hubungan dengan negara-negara yang sama ideologi

IV  Hubungan dagangan dengan negara-negara Utara diutamakan

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV
 1. Yang manakah faktor-faktor yang menentukan dasar luar Malaysia?
 1. Faktor keselamatan

II   Faktor ekonomi

III  Faktor kesihatan

IV  Faktor pengaruh

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan IV
 4. III dan IV
 1. Yang manakah matlamat dasar luar yang ingin dicapai oleh Malaysia?
 1. Untuk menjaga, mempertahan, dan memajukan kepentingan Malaysia
 2. Untuk mempengaruhi, menguasai, dan memimpin negara-negara yang lemah
 3. Untuk menunjukkan bahawa Malaysia merupakan sebuah negara yang bertanggungjawab
 4. Untuk membuktikan bahawa tentera Malaysia merupakan tentera yang terkuat di Asia Tenggara
 1. Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malayasia yang pertama mengamalkan

dasar luar bercorak pro-Barat kerana

 1. Dagangan Malaysia bergantung pada negara Barat
 2. Malaysia menjadi anggota pertubuhan Negara Komanwel
 3. Pasukan pertahanan Malaysia mempunyai keupayaan yang terhad
 4. Malaysia mengadakan hubungan akrab dengan negara prodemokrasi
 1. Pegangan Malaysia dalam mengekalkan hubungan diplomatik ialah
 1. Berdaya saing
 2. Status ekonomi
 3. Sikap keterbukaan
 4. Pegangan ideologi
 1. Yang manakah prinsip yang menjadi amalan Malaysia dalam melaksanakan dasar

luar?

I    Menghormati kedaulatan setiap negara

II   Mementingkan kestabilan ekonomi serantau

III  Mewujudkan hubungan tanpa mengira anutan ideologi

IV  Meningkatkan kepentingan pertahanan dan ketenteraan

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan IV
 4. III dan IV
 5. Yang manakah mempengaruhi dasar luar Malaysia?
 1. Bantuan daripada negara luar

II   Keadaan politik serantau

III  Prestasi ekonomi negara

IV  Kepimpinan kerajaan

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan IV
 4. III dan IV
 1. Yang manakah manfaat yang diperoleh oleh Malaysia dalam pelaksanaan Dasar

Memakmurkan Jiran?

 1. Mengurangkan kadar pengangguran
 2. Menyelesaikan isu keganasan antarabangsa
 3. Mengatasi pencemaran merentasi sempadan
 4. Mengurangkan jenayah merentasi sempadan
Ø  Mewujudkan kestabilan politik kawasan serantau

Ø  Mewujudkan persekitaran yang selamat

Pernyataan di atas merujuk kepada

 1. ASEAN +3
 2. Forum Serantau ASEAN (ARF)
 3. Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS)
 4. Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)
PROBARAT

ANTIKOMUNIS

Dasar di atas diamal oleh Perdana Menteri Malaysia yang pertama dapat dilihat

Menerusi

 1. Perjanjian Pertahanan Anglo Malaya (AMDA)
 2. Sokongan terhadap Amerika Syarikat di Vietnam
 • Hubungan diplomatik dengan China
 1. Penubuhan ASEAN
 1. 1 dan 11
 2. 1 dan III
 3. II dan III
 4. 111 dan IV
·         Mengurangkan pelaburan khusus di negara Barat

·         Mementingkan semangat Selatan-selatan

Perdana Menteri Malaysia yang boleh dikaitkan dengan kenyataan di atas ialah

 1. Tunku Abdul Rahman
 2. Tun Abdul Razak
 3. Tun Hussein Onn
 4. Tun Mahathir Mohamed
·         Elakkan campur tangan kuasa-kuasa besar

·         Mewujudkan keamanan

Prinsip di atas dipegang oleh kepimpinan Tun Abdul Razak dengan pewujudan

 1. ZOPFAN
 2. ZEE
 3. AFTA
 4. SEANWFZ

Tunku Abdul Rahman        Tun Abdul Razak

Perubahan ketara dalam dasar luar negara antara kedua-dua Perdana Menteri di atas ialah

 1. perdagangan dengan Barat
 2. hubungan dengan China
 3. penentangan Dasar Apartheid

D hubungan 2 hala dengan negara-negara serantau

 1. Penggantungan Malaysia terhadap kuasa Barat mula ketara berkurangan semasa pentadbiran Tun Mahathir Mohamed melalui pengenalan
 1. Program Kerjasama Malaysia
 2. Dialog Antarabangsa Langkawi
 3. Dasar Pandang ke Timur
 4. Deklarasi KL
 1. Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)diwujudkan oleh Tun Mahathir dengan tujuan
 1. menggalakkan perkongsian pintar
 2. berbincang untuk mengatasi masalah masyarakat serantau
 3. bersama dengan Afrika memboikot dagangan dengan Barat
 4. mewujudkan kumpulan membantu negara miskin
 1. Persamaan ketara dalam penentuan aspek dasar luar semua Perdana Menteri Malaysia ialah
 1. keselamatan negara
 2. hubungan tanpa mengira ideologi
 3. Liberalisme dalam pentadbiran
 4. kerjasama teknikal dalam bidang perdagangan
 5. Pelaksanaan dasar luar Malaysia era Tunku Abdul Rahman adalah dipengaruhi oleh
 6. peningkatan pengaruh komunis
 7. perubahan politik di Negara China

III. kedudukan ekonomi Malaysia yang lemah

 1. Kempen konfrontasi Indonesia ke atas Malaysia
 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV
 1. Yang manakah bentuk kerjasama yang menggambarkan dasar luar yang diamalkan pada era kepimpinan Tunku Abdul Rahman?
 1. Forum perdagangan ASEAN
 2. Perjanjian Pertahanan Anglo-Malaya
 3. Berkecuali dengan negara-negara komunis
 4. Perjanjian Zon Bebas Senjata Nuklear Asia Tenggara
·         Berani mengecam Barat dengan gagasan yang radikal

·         Ke perlanggaran hak asasi

·         Isu penyalahgunaan dadah

·         Kerjasama ekonomi selatan-selatan

Pernyataan di atas merujuk sikap dasar luar yang ditunjukkan oleh

 1. Tun Hussein Onn
 2. Tun Mahathir Mohamed
 3. Tun Abdullah Ahmad Badawi

D  Datuk Seri Mohamad Najib Abdul Razak

 1. Perdana Menteri Malaysia mengamalkan dasar tidak bersekongkol dengan Blok Komunis mahupun Blok Kapitalis atas dasar
 1. mengelakkan campurtangan kuasa asing
 2. menghormati kedaulatan sesebuah negara

III. mengurangkan perdagangan pada blok tertentu

IV menjaga kentingan sendiri

 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan III
 4. III dan IV
 1. Berikut merupakan dasar luar Tunku Abdul Rahman yang menunjukkan sikap probarat kecuali
 1. hubungan baik dengan negara Komanwel
 2. menandatangani Perjanjin Pertahanan Anglo-Malaya
 3. menubuhkan ASA, Maphilindo dan ASEAN

D.menjadi anggota blok sterling

 1. Menjelang tahun 1970-an, dasar luar yang diamalkan oleh ketua kerajaan Malaysia berubah ke peringkat kedua iaitu berkecuali di atas sebab berikut kecuali
 1. pengaruh Barat kurang di timur
 2. peranan AMDA semakin mengecil
 3. pergolakan di Vietnam
 4. Malaysia sudah mampu berdikari

 

 1. Ciri-ciri dasar luar yang diamalkan oleh Tun Mahathir
 1. memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi
 2. menjalin hubungan politik dan perdagangan

III. mencontohi sepenuhnya negara-negara Asia Timur

 1. lebih menitikberatkan perdagangan sehala
 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan III
 4. III dan IV
 1. Di bawah pentadbiran Tun Abdullah Ahmad Badawi, Malaysia telah menjadi contoh sebuah negara Islam yang bertoleransi dan progresif menerusi
 1. pengamalan konsep Islam Hadhari
 2. hubungan dengan negara-negara OIC
 3. penglibatan aktif dalam Kumpulan D8
 4. kerjasama ekonomi dengan negara-negara Islam
 1. Yang manakah benar tentang penglibatan Malaysia dalam Pertubuhan Persidangan Negara-negara Islam (OIC)?
 1. menghantar tentera ke Iraq
 2. mewakili OIC dalam rundingan damai Israel-Palestin

III. menjadi Pengerusi OIC sepanjang tempoh 2003-2007

IV  memberikan bantuan kewangan kepada negara-negara Islam

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV

 

 1. Yang manakah berkaitan dengan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC)?
 1. Semua negara anggota mengutamakan perdagangan dalam kumpulan mereka
 2. Badan pembuat keputusan kedua tertinggi bagi Pertubuhan OIC ialah Persidangan Menteri Luar OIC

III. Sekretariat OIC bertanggungjawab untuk melaksanakan semua keputusan yang dibuat oleh OIC

IV Menyelaras kerjasama dalam kalangan negara anggota dalam bidang pendidikan , kewangan dan pertahanan

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV
 5. Yang manakah institusi yang diujudkan bagi membantu Pertubuhan Persidangan Islam (OIC) mencapai matlamatnya?
 1. Pusat Islam
 2. Bank Pembangunan Islam (IDB)

III. Pertubuhan Agensi Berita Islam (INA)

 1. Pertubuhan Perdagangan Multilateral (MTO)
 1. I dan II
 2. I dan IV

C II dan III

 1. III dan IV
 1. Yang manakah merupakan pendirian Malaysia dalam isu aparteid?
 1. penduduk berkulit hitam hendaklah meneraju kerajaan Afrika Selatan
 2. puak minoriti berkulit putih perlu menyerahkan kuasa kepada penduduk peribumi
 3. pilihan raya yang bebas hendaklah diadakan bagi memilih seorang ketua kerajaan
 4. pemerintah berkulit putih perlu melepaskan semua hak sedia ada kepada penduduk berkulit hitam
 1. Antara yang berikut, yang manakah perubahan di Afrika Selatan yang disambut baik oleh Malaysia?
 1. kebebasan bersosial

II kebebasan berpolitik

III pembebasan tahanan

 1. pemberian hak mengundi
 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan III
 4. III dan IV
5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap

Anggota tetap mempunyai kuasa pembatal

 1. Yang manakah antara berikut benar tentang pernyataan di atas?

A     Majlis Perhimpunan Agung

B     Majlis Keselamatan

C     Sekretariat PBB

D     Mahkmah Pengadilan Antarabangsa

 1. X merujuk kepada

A     Jawatankuasa dalam Suruhanjaya Selatan-selatan

B     Jawatankuasa dalam Pertubuhan Negara-negara Komanwel

C     Agensi-agensi dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(PBB)

D     Agensi-agensi dalam Pertubuhan Negara-negara Islam(OIC)

 1. Yang manakah tugas misi Pasukan Pengaman Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)?

I      Pemantauan hak-hak kemanusiaan

II     Menubuhkan pasukan bersenjata dan member bantuan kewangan

III    Mengawasi pelaksanaan gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan

IV    Membantu pihak berkuasa negara berkenaan menubuhkan institusi pentadbiran

A     I dan II

B     I dan IV

C     II dan III

D     III dan IV

 1. Yang manakah benar tentang Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Bangsa-bangsa Bersatu (UNESCO)?

I      Mengisytiharkan sesuatu kawasan dalam senarai warisan dunia yang perlu dipulihara

II     Menyokong pemberian pendidikan asas yang berkualiti kepada semua kanak-kanak

dengan penekanan kepada kesamaan jantina

III   Menaja projek-projek kemahiran menulis dan membaca, dan program latihan kepada

guru-guru di negara-negara sedang membangun

IV   Membantu negara-negara sedang membangun memajukan sektor pertanian demi

menjamin bekalan makanan yang mencukupi kepada penduduk dunia

A     I dan II

B     I dan III

C     II dan IV

D     III dan IV

·         Rangka kerja Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)mengenai pengurangan pelepasan gas rumah hijau

·         Malaysia telah meratifikasikan perjanjian pada September 2002

 1. Yang manakah benar tentang pernyataan di atas?

A    Protokol Kyoto 1997

B     Deklarasi Putrajaya 2010

C     Deklarasi Langkawi 1990

D     Persidangan Kemuncak Bumi di Kuala Lumpur

 1. Yang manakah peranan Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu(PBB)?

I      Menyelesaikan masalah politik di Kampuchea secara aman

II     Berpakat bersama PBB dalam penjualan senjata yang tidak membahayakan

manusia

III    Bergiat aktif mendesak pihak PBB supaya menjadikan kawasan Antartika hak

bersama

IV    Memainkan peranan aktif dalam pembentukan Kerajaan Campuran Demokratik

Indonesia.

A     I dan II

B     I dan III

C     II dan IV

D     III dan IV

 1. Yang manakah antara yang berikut merupakan peranan penting Malaysia dalam

agensi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu?

I      Bank Dunia

II     Pertubuhan Kesihatan Sedunia(WHO)

III    Tabung Kewangan Antarabangsa(IMF)

IV    Pertubuhan Pendidikan,Sains,dan Kebudayaan (UNESCO)

A     I dan II

B     I dan III

C     II dan IV

D     III dan IV

 1. Yang manakah antara yang berikut merupakan tanggungjawab Mahkamah Jenayah

Antarabangsa(ICC)?

I      keganasanyang dilakukan oleh puak Serbia ke atas kaum Bosnia

II     pencerobohan tentera Iraq ke atas Kuwait

III    tuntutan persempadanan wilayah yang bertindih

IV    pertikaian kawasan Zon Ekonomi Eksklusif(ZEE) oleh negara yang terlibat.

A     I dan II

B     I dan IV

C     II dan III

D     III dan IV

 1. Badan X yang dimaksudkan di atas ialah…

A     Majlis Amanah

B     Majlis Keselamatan

C     Majlis Perhimpunan Agung

D    Majlis Ekonomi dan Sosial

 1. Yang manakah antara kes berikut merupakan tanggungjawab Mahkamah Jenayah Antrabangsa (ICC) ?

I    Pencerobohan tentera Iraq ke atas Kuwait

II   Membuat tuntutan persempadanan wilayah yang bertindih

III  Pembunuhan beramai-ramai kaum Bosnia oleh puak Serbia

IV  Pertikaian kawasan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE) oleh negara yang terlibat

A  I dan II

B  I dan III

C  II dan IV

D  III dan IV

 1. Yang manakah isu yang pernah disuarakan oleh Malaysia dalam Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu?

I     Mengkaji semula struktur keanggotaan dan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan

PBB

II    Mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil dari negara maju terhadap negara

membangun

III  Mencadangkan penyertaan negara membangun menjadi anggota Tabung Kewangan

Antarabangsa

IV  Menuntut supaya Majlis Keselamatan PBB mengeluarkan resolusi menghukum Israel

kerana tidak akur kepada tuntutan masyarakat antarabangsa

 I dan II

B   I dan III

C   II dan IV

D   III dan IV

·         Pemisahan Sudan Selatan

·         Penyelesaian Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan

·         Kemerdekaan Albania

 1. Penyataan di atas berkaitan dengan penyelesaian pertikaian. Yang manakah badan

yang terlibat dalam isu tersebut?

I     Majlis Keselamatan

II    Perhimpunan Agung

III   Mahkamah Keadilan Antarabangsa

IV   Mahkamah Jenayah Antarabangsa

A    I dan II

B    I dan III

            C    II dan IV

D    III dan IV

Agensi PBB Fungsi
P UNHCR I Menyediakan dana bagi mengekalkan warisan dunia
Q UNESCO II Menangani pertikaian politik dan keselamatan negara tertentu
R UNPROFOR III Menangani masalah berkaitan dengan eksploitasi kanak-kanak yang menjadi mangsa pelarian
 1. Yang manakah padanan yang betul antara agensi PBB dengan fungsinya ?
P Q R
A I II III
B II III I
C II I III
D III I II
 1. Yang manakah agensi PBB yang berperanan mentadbir sesebuah negara yang sedang

mengalami peralihan kuasa?

A     Majlis Amanah

B     Majlis Keselamatan

C     Majlis Suruhanjaya Hak Asasi

D    Majlis Perhimpunan Agung PBB

 1. Yang manakah antara maklumat berikut benar tentang Komanwel?

I     Mencapai kemerdekaan Uganda

II    Ratu Britain diakui ketua komanwel

III   Myanmar keluar dari Komanwel pada tahun 1950

IV   Mengadakan Mesyuarat Ketua-ketua Kerajaan Komanwel (CHOGM)

A    I dan II

B    I dan III

C    II dan IV

D    III dan IV

 1. Yang manakah antara penyataan berikut benar tentang Komanwel?

I     Keahlian hanya terbuka kepada negara bekas tanah jajahan Britain

II    Ketua-ketua kerajaan Komanwel akan bersidang setiap dua tahun sekali

III   Negara-negara anggota bebas untuk menyertai atau menarik diri daripada

Komanwel

IV   Negara-negara anggota mempunyai hak yang sama dan perlu mematuhi dasar

British

A     I dan II

B     I dan IV

C     II dan III

D     III dan IV

·         Deklarasi Langkawi

·         Rancangan Colombo

 1. Pernyataan di atas merupakan sumbangan Malaysia dalam

A     Komanwel

B     ASEAN + 3

C     Dialog Utara-Selatan

D    Kerjasama Selatan-selatan

 1. Yang manakah bantuan yang diterima oleh Malaysia dengan menyertai Komanwel?

A     Bantuan teknikal dan biasiswa pendidikan

B     Bantuan subsidi pengeksportan bijih timah dan getah

C     Bantuan perubatan semasa Konfrontasi Malaysia-Indonesia

D     Bantuan makanan semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu

 1. Yang manakah merupakan pendirian Malaysia dalam isu Apartheid?

A     Penduduk berkulit hitam hendaklah menerajui kerajaan Afrika Selatan

B     Puak minoriti berkulit putih perlu menyerahkan kuasa kepada penduduk pribumi

C     Pilihan raya yang bebas hendaklah diadakan bagi memilih seorang ketua 

                                kerajaan

D     Pemerintah berkulit putih perlu melepaskan semua hak yang sedia ada kepada

penduduk berkulit hitam

 1. Yang manakah merupakan dasar Malaysia terhadap isu Apartheid?

I     Warga kulit hitam tidak didiskriminasi oleh warga kulit putih

II    Mendesak Presiden Pik Botha meletak jawatan

III  Menyokong perjuangan Nelson Mandela

IV  Memberikan bantuan kewangan kepada warga Afrika Selatan yang ditindas

A    I dan II

B    I dan III

C    II dan IV

D    III dan IV

 1. Yang manakah tujuan Malaysia menyuarakan supaya bumi Antartika dijadikan sebagai warisan bersama bagi seluruh dunia?

I           Untuk memelihara alam sekitar danekologi di kawasanAntartika

II         Untuk meminda Perjanjian Antartika  1959 supaya meliputi semua negara di

dunia

III        Untuk memberi faedah kepada seluruh dunia tentang segala sumber penemuan

Di Antartika

IV        Untuk membolehkan negara membangun membuat penyelidikan dan ujian senjata di Antartika

A         I dan III

B         I dan IV

C         II dan III

D         II dan IV

 1. Yang manakah benar tentang pendirian kerajaan Malaysia terhadap isu Antartika?

I           Malaysia membenarkan penguasaha hasilan kawasan tersebut untuk pembangunan.

II         Malaysia mahu supaya keuntungan dari kawasan tersebut dikongsi secara sama rataoleh negara-negara di dunia.

III        Malaysia mahu supaya kawasan tersebut diisytiharkan sebagai kawasan bebas dan kepentingannya menjadi milik bersama.

IV        Malaysia setuju sebarang pembangunan di kawasan tersebut sekiranya melibatkan Malaysia.

A         II sahaja

B         I dan IV

C         II dan III

D         II dan IV

 1. Yang manakah benar pendirian Malaysia tentang isu Antartika?

I           Mencadangkan agar kajian menyeluruh mengenai Antartika

II         Mengeratkan hubungan dengan penduduk Antartika

III        Mendakwa bahawa Antartika milik Malaysia

IV        Mencadangkan Antartika dijadikan warisan bersama

A         I dan II

B         I dan IV

C         II dan III

D         III dan IV

 1. Malaysia mendapat sokongan masyarakat antarabangsa dalam isu Antartika kerana memperjuangkan

I           keindahan alam semulajadi

II         kawasan bebas dari ketenteraan

III        tempat perlindungan hidupan khutub

IV        kekayaan sumber Antartika hak sejagat

A         I dan II

B         I dan III

C         II dan III

D         III dan IV

 1. Manakah antara berikut merupakan tempat yang pernah digunakan untuk mendirikan kem pelarian Vietnam yang datang ke Malaysia?

I           Ayer Keroh

II         Sungai Petani

III        Sungai Besi

IV        PulauBidong

A         I dan II                       

B         I dan IV

C         II dan III        

D         III dan IV

 1. * Russia keluar dari Kemboja

* Vietnam sertai ASEAN pada tahun 1995

Pernyataan di atas berlaku impak daripada penubuhan berikut:

A         ZEE

B         ZOPFAN

C         SEANWFZ

D         NAM

 1. Yang manakah sumbangan Malaysia terhadap kesejahteraan Kemboja?

I           Membantu ASEAN mengenakan sekatan terhadap Vietnam.

II         Menjadi perunding kepada pembentukan Kerajaan Campuran Demokratik

III        Mengesa penyelesaian secara aman dan menentang pencerobohan Vietnam

IV        Mendesak Rusia dan China agar tidak campur tangan dalam kempen pembentukan kerajaan Kemboja.

A         I danII

B         I dan IV

C         II dan III

D         III dan IV

 1. Pilih pernyataan yang benar tentang Dasar Luar Malaysia bagi tempoh 1957-1969.

I           Mengamalkan hubungan pro-barat dan antikomunis

II         Menyokong supaya Republik Rakyat China diterima dalam PBB

III        Menyokong Amerika Syarikat untuk membendung perluasan pengaruh komunis di Vietnam Selatan

IV        Menganggotai Gerakan Negara-negara Berkecuali (NAM)

A         I ,II dan III

B         I, III dan IV

C         II, III dan IV

D         II dan III

 1. Pernyataan di bawah benar bagi Forum Serantau ASEAN (ARF) dibentuk.

A         Memperjuangkan penyelesaian politik di Kembojadengan memberi tekanan supaya Vietnam berundur dari Kemboja dan rakyatnya diberi peluang menentukan nasib sendiri.

B         Memberi komitmen untuk memerangi keganasan antarabangsa dalam Sidang ARF ke 12.

C         Keanggotaan oleh negara-negara ASEAN sahaja.

D         Objektif awal penubuhan ASEAN

 1. Malaysia perlu mematuhi sempadan antarabangsa berdasarkan
 1. Zon Forum Serantau
 2. Zon Ekonomi Eksklusif
 3. Zon Bebas Senjata Nuklear.
 4. Zon Aman, Bebas dan Bekeculi
 1. Antara berikut, yang manakah merupakan kesan pelaksanaan Perjanjian

PelantarBenua 1969?

I           Amerika menuntut untuk mengawal keselmatan Selat  Melaka

II         Perkongsian dalam mengeksploitasi sumber alam di Selat Melaka

III        Malaysia dan Indonesia berkuasa mengawal keselamatan Selat Melaka

IV        Selat Melaka menjadi rebutan penguasaan antara Malaysia dengan Singapura

A         I dan II

B         I dan IV

C         II dan III

D         IIIdan IV

 1. * Merupakan perjanjian undang-undang laut

*  Mengiktiraf hak ke atas zon ekonomi sejauh 320 km nautika dari pantai bagi

sesebuah negara.

Pernyataan di atas adalah benar tentang

 1. Zon Ekonomi Eksklusif
 2. Kewangan Persisir Pantai
 3. Perundangan Maritim Antarabangsa
 4. Perisytiharan Tuntutan Kepulauan Spratly
 1. Yang manakah menjadi isu yang boleh menjadi penghalang dalam membentuk

hubungan baik antara anggota ASEAN?

I           Kemajuan pesat ekonomi yang tidak seimbang antara negara anggota.

II         Masalah bencana alam yang kerap melanda Negara anggota tertentu.

III        Kesan pelaksanaan Zon Ekonomi Eksklusif (ZEE)

IV        Persaingan dalam pasaran komoditi

A         I dan II

B         I dan IV

C         II dan III

D         III dan IV

 

 1. Peluasan kawasan carigali dan perlombongan petroleum Malaysia di Laut China

Selatan adalah hasil

A         kerjasama dan persefahaman negara-negara di dunia terhadap Zon

                        Ekonomi Eksklusif

            B         kerjasama Malaysia dengan Syarikat Esso dan Shell

C         kerjasama Malaysia dengan pertubuhan Negara-negara Pengeksport Petroleum

(OPEC)

D         kerjasama Jawatankuasa Sempadan antara negara-negara Asia Tenggara.

 1. Yang manakah tujuan tuntutan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia di Laut China

Selatan?

I           Mengesan bencana tsunami

II         Mengawal  pencemaran laut

III        Menguasai kawasan perikanan

IV        Menguasai kepentingan beberapa buah pulau

A         I dan II

B         I dan III

C         II dan IV

D         III dan IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. *  Pulau Batu Putih

*   Pulau Natuna Anambas

 

            Yang manakah isu yang berkaitan dengan pulau-pulau di atas

A         Pembinaan rumah api

B         Zon Ekonomi Eksklusif

C         Mendapatkan hak mencarigali minyak

D         Pengkalan sementara pendatang tanpa izin

 1. Yang manakah implikasi perakuan Konvensyen Undang-undang Laut Pertubuhan Bangsa-bangsaBersatu 1982?

I           Pengisytiharan Zon Ekonomi Eksklusif 1984

II         Wujud pelbagai tuntutan bertindih antara negara

III        Peluasan kawasan pantai melebihi 500 batu nautika

IV        Semua pihak boleh menjalankan penyelidikan maritim secara bebas

A         I dan II                      

B         I dan IV

C         II dan III

D         III dan IV

 

 1. Yang manakah tujuan negara-negara tertentu melakukan tuntutan ke atas Laut China

Selatan?

I           Menguasai sumber mineral

II         Menguasai sumber ekonomi

III        Mengawal pencemaran marim

IV        Mendapatkan hak terhadap pulau-pulau

A         I dan II                       

B         I dan IV

            C         II dan III        

D         III dan IV

 1. Antara berikut, manakah merupakan tujuan penubuhan Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM)

I           Mengembangkan bahasa Melayu

II         Mengembangkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris

III        Meningkatkan perpaduan penduduk negara ASEAN

IV        Meningkatkan peranan bahasa Melayu dengan penyelarasan istilah, ejaan dan

sebutan.

A         I dan II                       

B         I dan IV

            C         II dan III        

D         III dan IV

 1. Antara berikut, manakah antara berikut bentuk kerjasama soaial dan kebudayaan

ASEAN dalam bidang pendidikan.

I           Anugerah Hari Belia ASEAN

II         Kawalan Penyakit Tropika.

III        MajlisBahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MBBIM)

IV        Komuniti ASEAN

A         I dan III

B         I dan IV

C         II dan III

D         III dan IV

81.

Rancangan di atas merujuk kepada kerjasama

 

A  Utara – Selatan

B  Selatan – Selatan

C  Asia Pasifik (APEC)

D  Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)

 1. Pergerakan ini ditubuhkan bagi mempercepat pelaksanaan program – program

kerjasama  Selatan- Selatan. Yang manakah antara yang berikut berkaitan ?

I    Suruhanjaya Selatan- Selatan

II   G- 77

III  NAM

IV  G- 15

A  I  dan II

B  I dan IV

C  II dan III

D  III dab IV

 1. Antara yang berikut ,yang manakah langkah kerjasama ekonomi Kumpulan 15 ?

 

I    Berjaya menstabilkan harga komoditi utama

II   Menyediakan mekanisme kewangan yang lebih cekap

III  Menghapuskan masalah hutang antara Negara anggota

IV Mewujudkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan,Perdagangan dan Teknologi

Selatan (SITDEC)

A  I dan II

B  I dan III

C  II dan IV

D  III dan IV

 1. Antara yang berikut, yang manakah mempunya ikatan yang rapat dengan Kumpulan

Ekonomi Asia Timur (EAEC) ?

 

I    Sekretariat APEC di Singapura

II   Sekretariat ASEAN + 3 Indonesia

III  KawasanPerundinganBebas ASEAN – China (AFTA – China)

IV  Keanggotaan China dalam PertubuhanPerdaganganDunia (WTO)

A  I dan II

B  I dan IV

C  II dan III

D  III dan IV

·         Mewujudkan kerjasama ekonomi yang bersifat serantau

·         Menyuarakan pendapat bersama pada  peringkat antarabangsa

85.

Antara yang berikut ,badan yang manakah bertanggungjawab menjalankan perkara di

atas ?

A  Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO)

  B  Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

C  Majlis Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)

D  Mesyuarat Ekonomi ASEAN dan Eropah (ASEM)

 1. Tujuan utama hasrat pembentukan Perundingan Ekonomi Asia Timur adalah untuk

A  Menyaingi pakatan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik

B  Mengenalpasti isu- isu perdagangan untuk mengurangkan cukai berganda

C  Mewujudkan rangkaian perdagangan dan pelaburan dalam kalangan Negara Asia

Timur

   D  Membincangkan isu-isu perdagangan ekonomi yang mempunyai  

        kepentingan bersama.

 1. Yang manakah antara berikut meningkatkan lagi kerjasama Selatan- Selatan ?

 

A  Mesyuarat Asia- Eropah (ASEM)

    B  Dialog Antarabangsa Langkawi (LID)

C  Kerjasama Ekonomi Asia- Pasifik (APEC)

D  Sidang Kemuncak Ekonomi Asia Timur (EAEC)

·         Ditubuhkan untuk menggantikan GATT pada tahun 1995

·         Matlamat penubuhannya ialah menggalakkan aliran perdagangan dunia bebas, licin dan saksama

88.

Matlamat di atas berkaitan dengan penubuhan

 • A Dialog Selatan- Selatan
 • B Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
 • C Pertubuhan Perdagangan Dunia (WTO)
 • D Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
·         Menggalakkan kerjasama dalam bidang perdagangan, penyelidikan, ekonomi dan sosial

·         Memberi bantuan kemudahan penyelidikan dan biasiswa melalui Rancangan Colombo

89.

 

 

 

 

 

Pernyataan di atas adalah sebahagian daripada objektif penubuhan

 • A ASEAN
 • B Komanwel
 • C Negara G15
 • D Pertubuhan Pendidikan ,Saintifik dan Kebudayaan PBB (UNESCO)
 1. Yang manakah antara berikut benar merujuk kumpulan Negara G15 ?

 

 • Menubuhkan Pusat Pertukaran Data Pelaburan, Perdagangan dan Teknologi Selatan (SITTDEC)
 • Mewujudkan pusat pembangunan nuklear Negara Selatan
 • Mengadakan mekanisme kewangan pembiayaan perdagangan
 • Menerima ahli bersekutu dalam kalangan Negara maju dalam sidang kemuncaknya.
 1. I dan II

       B   I dan III

C   II dan IV

D   III dan IV

 1. Suruhanjaya Selatan- Selatan ditubuhkan untuk mengatasi masalah- masalah yang

dialami oleh sekumpulan negara- negara membangun. Masalah- masalah tersebut

ialah

 

I    Kadar syarat perdagangan yang tidak seimbang

II   Nila imata wang yang rendah dan tidak menentu

III  Perdagangan yang lebih menguntungkan negara maju

IV  Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)  negara membangun yang rendah

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV

92.

·         Persidangan negara- negara Asia Afrika di Bandung 1955

·         Kerjasama ekonomi dan teknikal di kalangan negara yang berkenaan

 

Pernyataan di atas merujuk kepada

A   ASEAN

B   Pertubuhan Komanwel

C   Pertubuhan Negara Islam

    D   Kerjasama Selatan- Selatan

 

·         Mengadakan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat China

·         Menyokong kemasukan China ke Pertubuhan Bangsa- bangsaBersatu

93.

Merujuk kepada pernyataan di atas, Malaysia mengamalkan

 1. Dasar Pro Barat

B  Dasar Anti Apartied

DasarBerkecuali

D  Dasar kerjasama serantau

Mengadakan  Rancangan Kerjasama Teknikal Malaysia untuk menawarkan kepakaran dalam bidang pertanian dan teknikal kepada negara- negara membangun seperti Bangladesh dan Maldives

94.

 

Rancangan di atas merujuk kepada kerjasama

 1. Asia Pasifik
 2. Utara- Selatan
 3. Selatan- Selatan
 4. Ekonomi Asia Timur

95.Bagi mempercepatkan pelaksanaan program- program kerjasama Selatan- selatan,

Pergerakan berikut telah ditubuhkan

 

 1. G- 7
 2. G- 77
 3. G- 15
 4. EAEC
Proses Perundingan antara Dunia Ketiga dengan negara- negara Perindustrian mengenai isu- isu ekonomi antarabangsa

96.

Pernyataan berikut merujuk kepada

 1. Dialog Utara- Selatan
 2. Dialog Selatan- Selatan
 3. Kerjasama Ekonomi Asia Pasific (APEC)
 4. Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
Bertujuan untuk mengeratkan kerjasama ekonomi dan teknikal di Negara Dunia  Ketiga

97.

Pernyataan di atas merujuk

 

 1. Suruhanjaya Selatan- Selatan
 2. Pertubuhan Bangsa- Bangsa Bersatu
 3. Pergerakan Negara- negara Berkecuali
 4. Pertubuhan Negara- Negara Komanwel

98.Melalui penubuhan G-15 ,beberapa projek telah dikenalpasti untuk dilaksanakan,

antaranya ialah

 

 1. Perjanjian Am mengenai Tarif dan Perdagangan (GAAT)
 2. Pengukuhan Sistem Perdagangan Istimewa Dunia (GSTP)

III. Pusat Pertukaran Data Pelaburan danTeknologi Selatan (SITTDEC)

 1. Pertukaran pekerja untuk beberapa bulan dengan tujuan untuk mempelajari

sesuatu yang  boleh dicontohi

 1. I dan II
 2. I dan IV
 3. II dan III
 4. III dan IV
·         Dicadangkan semasa mesyuarat Menteri- menteri Ekonomi ASEAN

·         Forum perundingan mengenai isu- isu ekonomi dan perdagangan di kalangan negara Asia Timur

99.

 

Pernyataan di atas merujuk kepada

 1. EAEC
 2. APEC
 3. NIEO
 4. GATT
 1. Penyertaan Malaysia dalam Dialog Utara Selatan telah
 1. Meluaskan pasaran komoditi utama
 2. Menikmati sistem keistimewaan Am

III. Meningkatkan hubungan dagang dua hala

 1. Menganggotai Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF)
 1. I dan II
 2. I dan III
 3. II dan IV
 4. III dan IV
Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s

Oktober 2015
I S R K J S A
« Sep   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

 • 872,310 hits

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 61 other followers

Kategori

Top Rated

%d bloggers like this: